Welkom bij de nieuwe website van - 2cv-shop.nl

Disclaimer

Informatie over de inhoud van deze website www.2cv-shop.nl

Voor alle duidelijkheid wijst 2CV Shop ten aanzien van de website www.2cv-shop.nl u op het volgende:
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van 2CV Shop. U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan voor commercieel gebruik openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 2CV Shop.

De op deze website getoonde informatie wordt door 2CV Shop met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. 2CV Shop behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel 2CV Shop alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is 2CV Shop niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van 2CV Shop, welke geen eigendom zijn van 2CV Shop, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van 2CV Shop. Hoewel 2CV Shop uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door 2CV Shop worden onderhouden wordt afgewezen.

2CV Shop sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.